ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ೨ Kannada Songs Lyrics

mungaru male 2

ಚಿತ್ರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ೨ ಸಂಗೀತಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ

 • Every morning I remember you
 • Every noon every night I’ll be there for you
 • My heart says that I love you
 • And my soul will burn always for you
 • ಗಮನಿಸು ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಬಯಸಿಹೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು
 • ನಂಬದೆ ಏಕೆ ದೂರುವೆ ನನ್ನನು
 • ಹೃದಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ dahiside ನಿನ್ನ ಜ್ವಾಲೆ
 • ಇರಬಹುದೇ ಹೇಳು karagade ಬರಬಹುದೇ ದಾರಿ mareyade
 • ಬಿಸಿಯೆ ಇರದ ಉಸಿರು ನಾನು ನೀನು ಇರದೇ
 • ಗಮನಿಸು ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಬಯಸಿಹೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು
 • ನಂಬದೆ ಏಕೆ ದೂರುವೆ ನನ್ನನು
 • Every morning I remember you
 • Every noon every night I’ll be there for you
 • My heart says that I love you
 • And my soul will burn always for you
 • ನನ್ನ  ಜಗವೆ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿತಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ
 • ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಭಾವನೆಯ ಹೊಡೆತಕೆ ಚಡಪಡಿಸಿದೆ
 • ತಡೆದಿರೋ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ತಲುಪಲೆ ಬೇಕಲ್ಲವೆ
 • ನಗಬಹುದೆ ಮೌನ ಮುರಿಯದೆ ಸಿಗಬಹುದೆ ದೂರ ಸರಿಯದೆ
 • ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗುವು ನಾನು ನೀನು ಇರದೆ
 • ಚೂರು ಮರೆಗೆ ನೀನು ಸರಿದರು ಸಹಿಸೆನು
 • ನೀನೆ ತೆರೆದು ನೋಡು ಹೃದಯದ ಬೇಗುದಿಯನು
 • ಬದುಕಲು ಈ ನೂತನ ನೆಪಗಳೆ  ಸಾಕಲ್ಲವೆ
 • ಕೊಡಬಹುದೆ ನೋವ ಒಲಿಯದೆ ಬಿಡಬಹುದೆ ಜೀವ ಬೆರೆಯದೆ
 • ಕಿಟಕಿಯಿರದ ಮನೆಯು ನಾನು ನೀನು ಇರದೆ
 • Every morning I remember you
 • Every noon every night I’ll be there for you
 • My heart says that I love you
 • And my soul will burn always for you

ಚಿತ್ರಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ೨ ( ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ )

 • ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಇದಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಿರುನಗೆ
 • ಮನದ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಯೊಳಗು ನಿನದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ
 • ಕನಸಿನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಉಸಿರನು ಊದುತ
 • ಕಿಡಿ ಹಾರುವುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತ
 • ಕಣ್ಣಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ನೀನೆ ನನ್ನಯ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 • ಏನೇ ಕಂಡರೂ ನೀನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ನೀನೆ ಔಷದಿ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಿಗೆ
 • ತೆರೆದು ನೀನು ಮುದ್ದಾದ ಅಧ್ಯಾಯ
 • ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನ್ಯಾಯ
 • ನನ್ನಯ ನಡೆ ನುಡಿ ನಿನ್ನನು ಅರಸುತ
 • ಬದಲಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತ
 • ಸರಿಯಾಗಿ……
 • ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತರಂಗದ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ
 • ನಿನ್ನ ನೋಡದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸುದ್ದಿಯಿಲ್ಲದ ಸುದ್ಧಿಪತ್ರಿಕೆ
 • ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜಾಮೀನು
 • ಸರಸಕ್ಕೀಗ ನಿಂದೇನೆ ಕಾನೂನು
 • ಕೊರೆಯುವ ನೆನಪಲಿ ಇರುಳನು ಕಳೆಯುತ
 • ಬೆಳಗಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *